GeoKOM
Mapa sajta |
Servis
Autorizovani Leica servis
Korisnicima na usluzi


HomeServisAutorizovani Leica servis

Autorizovani Leica servis

Već više od jedne decenije Vekom poseduje autorizovani servis geodetskih instrumenata i opreme od strane Leica Geosystems AG iz Švajcarske, svetskog lidera u proizvodnji sistema za prikupljanje, analizu , obradu i prezentaciju geoprostornih informacija. Kao takav, Vekom servis jedini u Srbiji omogućava svojim korisnicima usluge održavanja i servisiranja geodetskih instrumenata najsavremenijom opremom, kvalifikovanim i kompetentnim osobljem i po standardima fabrike Leica.

Politika servisa Vekom je da, u skladu sa inovacijama koje predstavlja Leica, šalje zaposlene na obuke i usavršavanja, kako bi se korisnicima pružale usluge u skladu sa njihovim potrebama kao i u skladu sa tehnološkim razvojem koji prati proizvodnju geodetskih instrumenata.

Servis je uređen i opremljen tehničkim rešenjima po ugledu na radna servisna mesta u fabrici, što omogućava obavljanje kompletne dijagnostike i servisiranja instrumenata, koji su  podržanim servisnim softverskim procedurama, propisanim od matičnog servisa Leica.


Sertifikati
 
Copyright © 2005 - 2013 Vekom d.o.o.